นามบัตรขนาดใหญ่ โดย The Legend Reborn

  • ขนาด  19 x 19 ซม.
  • กระดาษ  Bianco Flash Premiun 350 แกรม
  • พิมพ์ด้านหน้า 2 สี 1 หน้า ( สีพิเศษเขียวมะนาว PT809C+สีดำ )
  • พิมพ์ด้านหลัง 2 สี 1 หน้า ( สีพิเศษส้มPT811C+สีดำ )
  • ปั๊มไดคัทเพื่อเสียบบัตรเล็ก

นามบัตรสีขาว กระดาษ  Bianco Flash Premiun 350 แกรม พิมพ์ด้านหลัง 2 สี ปั๊มไดคัทเพื่อเสียบบัตรเล็ก

นามบัตรขนาดใหญ่ โดย The Legend Reborn ขนาด  19 x 19 ซม พิมพ์ด้านหลัง 2 สี 1 หน้า

นามบัตรพิมพ์ด้านหน้า 2 สี 1 หน้า สีพิเศษเขียวมะนาว PT809C + สีดำ