search result "กระดาษ Burano หนา 400 แกรม"   6 items

#กระดาษ Burano หนา 400 แกรม #  เหมาะสำหรับทำ

*กล่องกระดาษเจาะไดคัทใส่สินค้าหลากรูปทรง  

*กล่องของขวัญ / กล่องพรีเมี่ยม

*กล่องกระดาษแข็งหุ้มจั่วปัง

*กล่องกระดาษจั่วปังหนา 2 มิล ใบห่อกระดาษ Burano สีดำ

เทคนิคการเพิ่มความโดดเด่นบนการ์ด ด้วย Spot uv ประหนึ่งเหมือนฉาบพลาสติกใส ให้เกิดความมันวาว บริเวณที่ต้องการเน้นเป็นพิเศษ