search result "ของชำร่วย ของที่ระลึก"   12 items

ธุรกิจของชำร่วย ของที่ระลึก เป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันในรูปแบบของดีไซน์ การบรรจุ (packaging) กล่องสำเร็จรูปสวยๆ เพื่อบรรจุของชำร่วย ของที่ระลึกได้ทันทีสำหรับลูกค้าเพื่อแจกในงานเทศกาลต่างๆ งานวันเกิด งานแต่งงาน และงานมงคลต่างๆ การนำเสนอรูปแบบใหม่ๆ จึงต้องพัฒนาอย่างไม่มีวันหยุด เพื่อส่งเสริมการขายให้กับธุรกิจ กระตุ้นยอดขาย และโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าหลากหลาย ผู้ประกอบการจำเป็นต้องคำนึงถึงลูกค้าหลากหลายประเภท วัย และ เพศ เพื่อให้สินค้าครอบคลุมได้มากที่สุด