search result "ธุรกิจ จำหน่ายและนำเข้านาฬิกา"   3 items

กล่าวได้ว่าปัจจุบันเป็นยุคทองของเหล่าอุปกรณ์พกพา หรือแกดเจ็ต ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์สมาร์ทโฟน แท็บ เล็ต กล้องถ่ายภาพ เครื่องเล่นเกมและอื่นๆ แต่ยังมีแกดเจ็ตอีกชนิดหนึ่งที่แม้ผู้คนจะยังพกติดตัว แต่อาจจะหลงลืมไปว่ามันเคยเป็นอุปกรณ์ที่ทันสมัยเช่นกัน...

แกดเจ็ตชิ้นนั้น คือ นาฬิกาข้อมือ อุปกรณ์บอกเวลาขนาดเล็กที่เกือบทุกคนพกติดตัวเป็นประจำก่อนแกดเจ็ตชนิดอื่นๆ ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นสินค้าราคาแพงที่ผลิตในยุโรป หรือญี่ปุ่น แต่ในปัจจุบันผู้คนทั่วไปสามารถหานาฬิกามาคาดบนข้อมือได้ในราคาไม่กี่ร้อย บาท

นาฬิกายังถือเป็นสิ่งที่ส่งเสริมภาพลักษณ์และบุคลิกภาพของผู้สวมใส่ได้ เป็นอย่างดี ทำให้เกิดกลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการนาฬิกาสูงมาก

สำหรับผู้ที่ต้องการประกอบธุรกิจส่วนตัวถือเป็นทางเลือกหนึ่งที่ดี เพราะสินค้าขายง่าย ไม่เน่าเสีย ลงทุนน้อย โอกาสประสบความสำเร็จมีสูง สามารถทำคนเดียวได้ ระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ รายได้ขึ้นอยู่กับความขยันเป็นหลัก