search result "ธุรกิจ อาหารเสริม"   11 items

แรงขับเคลื่อนของตลาดอาหารเสริม

แรงขับเคลื่อน (drving force) ที่จะทำให้อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพและกลุ่มผลิตภัณฑ์วิตามิน มีการเติบโตมากขึ้นคือ

– แนวโน้มทั้งคนหนุ่ม สาวและคนสูงอายุในประเทศไทยให้ความสนใจดูแลสุขภาพกันมากขึ้น

– คนสูงอายุในประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะอายุยืนมากขึ้น โดยมีการ คาดการณ์ว่าตลาดผลิตภัณฑ์อาหารเสริมในกลุ่มคนวัยทอง ผู้สูงอายุรวมถึงกลุ่มวิตามินเสริมด้านต่าง ๆ ปี 2558 นี้จะเติบโตไม่น้อย กว่า 20% เลยทีเดียว

ทั้งนี้รวมถึงตลาดสมุนไพรจากโอทอปที่มีมูลค่าเพิ่มจาก 1.2 หมื่นล้านบาทเป็น 1.4 หมื่นล้านบาทในปี 2558 ในแง่การทำตลาดผู้ประกอบการต้องมุ่งเน้นไปที่คุณภาพ สินค้าต้องผลิตจากธรรมชาติ และได้รับการยอมรับจากผู้เชี่ยวชาญว่าปลอดภัยและได้ผลตรงตามความต้องการของ ผู้บริโภค ผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพเริ่มจะแทรกตัวเข้ามาเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราใช้ในชีวิต ประจำวันมากขึ้น เครื่องดื่มแบรนใหม่ๆผสมวิตามินเข้าไปกับผลิตภัณฑ์ของตัวเองและได้รับการตอบ รับเป็นอย่างดีจากผู้บริโภค

98% ไม่รู้จักสารอาหารไฟโตนิวเทรียนท์ และสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกาย