search result "เครื่องใช้ไฟฟ้า"   4 items

เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน เช่น หม้อหุงข้าว ตู้เย็น เตารีด เครื่องซักผ้า เป็นต้น ควรใช้งานให้ถูกวิธี เพื่อให้เครื่องใช้ไฟฟ้าใช้งานได้ยาวนาน และเป็นการประหยัดพลังงานและทรัพยากร ซึ่งมีวิธีปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. หม้อหุงข้าวไฟฟ้า - ควรหุงข้าวให้พอดีกับจำนวนคนที่จะกิน- ควรดึงเต้าเสียบออกเมื่อข้าวสุกแล้ว (ยกเว้นหม้อหุงข้าวไฟฟ้ารุ่นอุ่นได้)

- อย่าทำให้ก้นหม้อตัวในเกิดรอยบุบ จะทำให้ข้าวสุกช้า- หมั่นตรวจบริเวณแท่นความร้อนในหม้อ อย่าให้เม็ดข้าวเกาะติดจะทำให้ข้าวสุกช้าและเปลืองไฟ

2. เตารีดไฟฟ้า- ตรวจสอบเตารีดอยู่เสมอว่าอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งานหรือไม่ เช่น สายไฟฟ้า ตัวเครื่อง เป็นต้น- ตั้งปุ่มปรับความร้อนให้เหมาะสมกับชนิดของผ้า- ไม่ควรพรมน้ำที่เสื้อผ้าจนเปียกแฉะเกินไป- ควรรีดผ้าต่อเนื่องและให้เสร็จในคราวเดียว- ดึงเต้าเสียบออกก่อนจะรีดเสื้อผ้าเสร็จประมาณ 2-3 นาที แล้วรีดต่อไปจนเสร็จ

3. เครื่องปรับอากาศ- ควรเลือกใช้เครื่องปรับอากาศที่มีขนาดเหมาะสมกับขนาดห้อง- ควรใช้ผ้าม่านกั้นประตู หน้าต่าง เพื่อป้องกันความร้อนจากภายนอก

- ตั้งปุ่มปรับอุณหภูมิให้เหมาะสมต่อร่างกาย (ประมาณ 25 ํ C)- หมั่นทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศอยู่เสมอ