สติกเกอร์ 

  • ขนาดสำเร็จ 12 X 15 ซม.
  • กระดาษ สติกเกอร์ กระดาษปอนด์ขาว
  • พิมพ์ 4 สี 1 หน้า

สติกเกอร์ ขนาดสำเร็จ 12 X 15 ซม. กระดาษปอนด์ขาว

สติกเกอร์ ปั๊มไดคัท พิมพ์ 4 สี 1 หน้า