นามบัตร IconSiam : Residences Corporation

  • ขนาด 8.6 X 5.4 ซม.
  • กระดาษ Eleglance 350 แกรม (อาร์ตการ์ดหน้าเดียว)
  • ด้านหน้า  พิมพ์ 4 สี CMYK ลายน้ำ
  • เคลือบพ Spot UV โลโก้ IconSiam
  • ด้านหลัง  พิมพ์ 2 สี สีเงิน+ สีทอง
  • ตัดตรง

นามบัตรพรีเมี่ยมสวยหรู โดย IconSiam ขนาด 8.6 X 5.4 ซม. เคลือบ Spot UV โลโก้ IconSiam

นามบัตรด้านหน้าพิมพ์ 4 สี CMYK ด้านหลังพิมพ์ 2 สี สีเงิน + สีทอง

นามบัตรพิมพ์ลายน้ำ กระดาษ Elegance ขนาด 350 แกรม (อาร์ตการ์ดหน้าเดียว)