แผ่นพับ โดย โฟร์ รูมส์ จำกัด

  • ขนาด 297 x 210 มม. (A4) 
  • พิมพ์ 4 สี 2 หน้า (CMYK)
  • กระดาษขาว OLIN Rough High White 170g By Antalis
  • แผ่นพับแบบ 3 พับ 2 ตอน

แผ่นพับแบบ 3 พับ 2 ตอน กระดาษขาว OLIN Rough High White 170g By Antalis

แผ่นพับ Museflower Retreat & Spa chiang Rai พิมพ์ 4 สี 2 หน้า (CMYK)

แผ่นพับโดย โฟร์ รูมส์ จำกัด ขนาด 297 x 210 mm (A4)