สายคาด โดย บริษัท เลอ ลาพิน แซนวิช เดลิเวอร์ จำกัด 

  • ขนาด  45 x 5 ซม.
  • กระดาษอาร์ตการ์ด ขนาด 130 แกรม
  • พิมพ์ 4 สี 1 หน้า
  • ติดเทปกาว 2 หน้าที่ปลายสาย

 

สายคาดบรรจุภัณฑ์อาหาร Le Lapin Sandwiches พิมพ์ 4 สี 1 หน้า ติดเทปกาว 2 หน้าที่ปลายสาย

สายคาด กระดาษอาร์ตการ์ด ขนาด 130 แกรม

สายคาด โดย บริษัท เลอ ลาพิน แซนวิช เดลิเวอร์ จำกัด  ขนาด  45 x 5 ซม.

สายคาดพิมพ์สี่สี 1 หน้า ด้านหลังสีขาวไม่มีพิมพ์ ติดด้วยเทปกาวที่ปลายสาย

สายคาดสีน้ำตาลกว้าง 5 ซม. พิมพ์โลโก้ ข้อมูลติดต่อ และบาร์โค้ด