โบรชัวร์ Mini Brochure โดย บริษัท อีลิเชี่ยน ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด 

  • ขนาดกางออก 89.1 x 21 ซม.
  • ขนาดสำเร็จ 29.7 x 21 ซม.  ( ขนาด A4 แนวนอน )
  • กระดาษ SENSATION GLOSS TRADITION BRIGHT WHITE 270 แกรม 
  • พิมพ์ 4 สี 2 หน้า
  • พับ 2 พับ 3 ตอน 

โบรชัวร์ พิมพ์ 4 สี 2 หน้า ขนาดกางออก A4 พับ 2 พับ 3 ตอน 

โบรชัวร์ ขนาดกางออก 89.1 x 21 ซม. ขนาดสำเร็จ 29.7 x 21 ซม. 

โบรชัวร์ Mini Brochure โดย บริษัท อีลิเชี่ยน ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด 

โบรชัวร์ กระดาษ SENSATION GLOSS TRADITION BRIGHT สีขาว 270 แกรม 

4-color digital printing brochure. Size 29.7 x 21 cm