ถุงกระดาษ BHM หรือ Beauty Home Mart
ธุรกิจ Franchise ศูนย์จัดจำหน่ายสินค้านวัตกรรมความงามอันดับหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สนใจ ธุรกิจBHM ติดต่อ www.beautyhomemart.com

 • ขนาดกางออก 63 x 39 cm.
 • ขนาด 19.5 x 26.5 cm.
  • อาร์ตมัน 190 แกรม
  • พิมพ์ 4 สี
  • เคลือบ OPP ด้าน
  • SPOT UV เงา
  • ปั๊มไดคัทตามแบบ
  • เชือกเทปโพลี ลายเรียบ สีบานเย็น เบอร์ 12
  • ตัดขนาด 44 cm. ( ถุง 1 ใบ ใช้เชือก 2 เส้น )
 • กระดาษรองหูถุง
  • กล่องแป้ง 300 แกรม 
  • ตัดขนาด 18.5 x 4cm. ( ถุง 1 ใบ ใช้ 2 ชิ้น )
 • กระดาษรองก้นถุง
  • กล่องแป้ง 300 แกรม 
  • ตัดขนาด 18.5 x 10cm. ( ถุง 1 ใบ ใช้ 2 ชิ้น )
  • ขึ้นรูปตามแบบ

ถุงกระดาษ BHM กระดาษอาร์ตมัน 190 แกรม พิมพ์ 4 สี ปั๊มไดคัทตามแบบ

ถุงกระดาษมีรองหูถุง กระดาษกล่องแป้ง 300 แกรม ตัดขนาด 18.5 x 4 ซม.

ถุงกระดาษขนาดสำเร็จ 19.5 x 26.5 ซม. เคลือบ OPP ด้าน SPOT UV เงา

ถุงกระดาษสีสวยหวาน BHM ธุรกิจ Franchise ศูนย์จัดจำหน่ายสินค้านวัตกรรมความงาม

ถุงกระดาษหูเชือกเทปโพลี ลายเรียบสีบานเย็น เบอร์ 12 ตัดขนาด 44 ซม. ใช้เชือก 2 เส้น

ถุงกระดาษสวย มีกระดาษรองก้นถุง กระดาษกล่องแป้ง 300 แกรม 2 ชิ้น ขนาด 18.5 x 10 ซม.