โบรชัวร์ Dexter Corporate 

  • หน้าใน จำนวน 24 หน้า
  • กระดาษอาร์ตการ์ดสองหน้า 190 แกรม
  • พิมพ์ออฟเซ็ท 4 สี
  • ขนาด A4

หน้าปก

  • กระดาษอาร์ตการ์ดมัน ขนาด 310 แกรม
  • เคลือบลามิเนต

โบรชัวร์หน้าใน จำนวน 24 หน้า พิมพ์ด้วยกระดาษอาร์ตการ์ด ขนาด 190 แกรม

โบรชัวร์ โดย บริษัท Dextra Asia จำกัด พิมพ์ออฟเซ็ท 4 สี ขนาด A4

หน้าปกกระดาษอาร์ตการ์ดมัน 310 แกรม เคลือบลามิเนต