แผ่นพับ The Quality Power โดยบริษัทจัดหางาน Thai Labor Supply 

ดำเนินงานโดยเป็นองค์กรผู้ส่งออกแรงงานไทยซึ่งได้รับการรับรองจาก JITCO

ให้ดำเนินงานตามระบบ การฝึกทักษะในการปฏิบัติงานให้แก่ชาวต่างชาติ

โดยฝึกสอนให้ผู้ฝึกงานชาวไทยมีความรู้ความสามารถ

และ ดำเนินการส่งออกแรงงานไทยให้กับองค์กรผู้รับในประเทศญี่ปุ่น

สนใจ รายละเอียด ติดต่อ www.tlsco.in.th

  • รูปแบบ เป็น แผ่นพับ 2 พับ 3 ตอน
  • ขนาด           A4 (21 * 29.7 ซม.)
  • ขนาดกางออก       กว้าง 29.70 * ยาว 63 ซม.
  • กระดาษ                 กระดาษอาร์ตด้าน 160 แกรม (ไม่เคลือบ)
  • พิมพ์                       4 สี 2 หน้า 4/4 (หน้า-หลัง)
  • พับ                         2 พับ 3 ตอน
  • ตัดปลิว

แผ่นพับ The Quality Power โดยบริษัทจัดหางาน Thai Labor Supply ขนาดA4 (21 * 29.7 ซม.) พิมพ์ 4 สี 2 หน้า 4/4 (หน้า-หลัง)

รูปแบบ เป็น แผ่นพับ 2 พับ 3 ตอน ขนาดกางออก กว้าง 29.70 * ยาว 63 ซม. ใช้กระดาษอาร์ตด้าน 160 แกรม (ไม่เคลือบ)

วิธีการพับ 2 พับ 3 ตอน