สติกเกอร์ฉลากข้าวสาร  โดย บริษัท ที เอ็ม พี ไรซ์มิลล์ จำกัด

  • ขนาดสำเร็จ 11.5 x 15.5 ซม.
  • สติกเกอร์ PP Synthetic 
  • พิมพ์ 4 สี  1 หน้า
  • ไดคัท 50 %
  • ไม่มีบาร์โค็ด

สติกเกอร์ฉลากข้าวสาร  โดย บริษัท ที เอ็ม พี ไรซ์มิลล์ จำกัด

สติกเกอร์ PP Synthetic  พิมพ์ 4 สี  1 หน้า ไดคัท 50 % ไม่มีบาร์โค็ด

สติกเกอร์ ขนาดสำเร็จ 11.5 x 15.5 ซม.