วารสาร OK NEWS  (OK Shopping)  โดยบริษัท โอเค ช็อปปิ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

วารสาร

  • จำนวน 8 หน้า 2 แผ่น
  • ขนาดสำเร็จ กว้าง 27 x สูง 36 ซม.
  • ขนาดกางออก 54 X 36 ซม.
  • กระดาษปอนด์ 80-120 แกรม
  • พิมพ์ 4 สี 2 หน้า

วาสารกระดาษปอนด์ 80-120 แกรม ขนาดกางออก 54 X 36 ซม.

วารสารจำนวน 8 หน้า 2 แผ่น ขนาดสำเร็จ 27 x 36 ซม. พิมพ์ 4 สี 2 หน้า

วารสาร OK NEWS  (OK Shopping)  โดยบริษัท โอเค ช็อปปิ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด