การ์ดแต่งงาน

  • ขนาดสำเร็จ 15 x 15 ซม.
  • ขนาดกางออก 15 x 30 ซม.
  • กระดาษ Fabria ขนาด 240 แกรม
  • พิมพ์สีดิจิตอล 2 หน้า
  • ตัดสำเร็จ
  • ปั๊มเส้นพับ

การ์ดแต่งงาน ขนาดสำเร็จ 15 x 15 ซม. กระดาษ Fabria ขนาด 240 แกรม การ์ดแต่งงาน กระดาษ Fabria ขนาด 240 แกรม

การเชิญงานแต่งงาน ปั๊มเส้นพับ พิมพ์สีดิจิตอล 2 หน้า ตัดสำเร็จ

การ์ดเชิญ พิมพ์ลายการ์ตูน 2 หน้า ปั๊มเส้นพับครึ่ง

การ์ดเชิญพิมพ์สีดิจิตอลสดใส สวยงาม