นามบัตร บริษัท ดิจิตอล เอ็นพอยท์ จำกัด

  • ขนาด 9 x 5.5 ซม.
  • กระดาษอาร์ตการ์ด 310 แกรม
  • พิมพ์สีดิจิตอล 2 หน้า
  • เคลือบลามิเนตด้าน 2 หน้า 
  • ไดคัทมุมมน 4 มุม

นามบัตร เคลือบลามิเนตด้าน 2 หน้า ไดคัทมุมมน 4 มุม

นามบัตรกระดาษอาร์ตการ์ด 310 แกรม พิมพ์สีดิจิตอล 2 หน้า

นามบัตร บริษัท ดิจิตอล เอ็นพอยท์ จำกัด ขนาด 9 x 5.5 ซม.

Business Card, size 9 x 5.5 cm , Art card paper 310 gsm, Digital print  2 page , matt Laminate 2 page , Rouded