ปลอก / สายคาดกล่องใส่ปากกา

  • ขนาดกางออกประมาณ 8 x 20.6 ซม.
  • กระดาษอาร์ตมัน ขนาด 120 แกรม
  • พิมพ์ดิจิตอบออฟเซ็ท 4 + 1 สี  (Pantone)
  • พิมพ์สีพื้นสีฟ้าเมทัลลิค  (CMYK)
  • เคลือบลามิเนตมัน
  • ตัดตามขนาด
  • ติดเทปกาว 2 หน้า ปะประกอบ

ปลอก/สายคาดดกล่องใส่ปากกา ขนาดกางออกประมาณ 8 x 20.6 ซม.

สายคาดสั่งผลิต กระดาษอาร์ตมัน ขนาด 120 แกรม

สายคาดกระดาษ พิมพ์โลโก้ เคลือบลามิเนตมัน ตัดตามขนาด ติดเทปกาว 2 หน้า

สายคาด ปะประกอบเป็นปลอกสำหรับสวมกล่องบรรจุภัณฑ์

ตัวอย่างสายคาดกล่องบรรจุภัณฑ์ Made to Order พิมพ์โลโก้ 4 สี

สายคาดกล่องสินค้า โดย กรุงเทพประกันภัย The Memories Festival