แผ่นพับ leaflet EXOTICA และ FAIRMAID  โดย บริษัทเครเชนโด จำกัด ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องนอนที่มีคุณภาพดี

ในประเทศไทยมากว่า 20 ปี ภายใต้เครื่องหมาย EXOTICA และ FAIRMAID

  • ขนาด 42 X 14.85  ซม.
  • กระดาษอาร์ตมัน 160 แกรม
  • พิมพ์ 4 สี 2 หน้า
  • พับ  1 พับ 2  ตอน

แผ่นพับ leaflet EXOTICA และ FAIRMAID โดย บริษัทเครเชนโด จำกัด ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องนอนที่มีคุณภาพดี ในประเทศไทยมากว่า 20 ปี ภายใต้เครื่องหมาย EXOTICA และ FAIRMAID ขนาด 42 X 14.85 ซม.

ขนาด 42 X 14.85 ซม.

กระดาษอาร์ตมัน 160 แกรม

พับ 1 พับ 2 ตอน