ซองสำเร็จ Club Mahindra Bangkok โดย บริษัท อินฟินิตี้ ฮอสพิแท็ลลิที กรุ๊ป จำกัด

  • ซองสำเร็จสีขาวเบอร์ 9 ฝาขนาน
  • พิมพ์ 4 สี 1 หน้า (ด้านหน้าซอง) โลโก้และชื่อบริษัท
  • พิมพ์ 1 สี 1 หน้า (ด้านหลังตรงฝาซอง) ที่อยู๋บริษัท

ซองสำเร็จสีขาวเบอร์ 9 ฝาขนาน โลโก้พิมพ์ออฟเซ็ท 4 สี

ซองสำเร็จ Club Mahindra Bangkok โดย บริษัท อินฟินิตี้ ฮอสพิแท็ลลิที กรุ๊ป จำกัด

ซองสีขาว ด้านหลังบนฝาซองพิมพ์ที่อยู๋บริษัท (พิมพ์ 1 สี)

ซองสำเร็จ Club Mahindra Bangkok ด้านหน้าซอง พิมพ์โลโก้และชื่อบริษัท (พิมพ์ 4 สี )