คู่มือใช้งานกล่องคู่มือดาวเทียม 
  Manual GMM-S Mini (Black & White)

  • คู่มือจำนวน  12 หน้ารวมปก
  • ขนาดสำเร็จ 10 X 15 ซม.
  • ขนาดกางออก 20 X 15 ซม.
  • กระดาษปอนด์ ขนาด 70 แกรม
  • พิมพ์  1 สี 12 หน้า
  • พับกลาง
  • เข้าเล่ม เย็บลวด 2 จุดมุงหลังคา

คู่มือการใช้งานกล้องทีวีดาวเทียม EASY พิมพ์ 12 หน้ารวมปก ขนาดสำเร็จ 10 X 15 ซม.

คู่มือขนาดกางออก 20 X 15 ซม. กระดาษปอนด์ 70 แกรม พิมพ์  1 สี พับกลาง เข้าเล่ม เย็บมุงหลังคาด้วยลวด 2 จุด