เต้นท์การ์ด โดย Cisco

  • Tent Card ขนาด 385 x 225 มม. 
  • กระดาษอาร์ตการ์ด 260 แกรม
  • พิมพ์สีดิจิตอล 1 ด้าน
  • เคลือบเงา 1 ด้าน
  • ปั๊มเส้นพับ ติดเทป

 

เต้นท์การ์ด โดย Cisco ขนาด 385 x 225 มม.  กระดาษอาร์ตการ์ด 260 แกรม

เต้นท์การ์ดสามเหลี่ยม พิมพ์สีดิจิตอล 1 ด้าน เคลือบเงา 1 ด้าน ปั๊มเส้นพับ ติดเทป

เต้นท์การ์ด สามเหลี่ยม 3 พับ 3 ด้าน ความกว้างแนวนอนด้านละ 121 มม.

ด้ เต้นท์การ์ดพิมพ์บาร์โค้ดขนาดใหญ่ ชัดเจน สแกนง่าย

เต้นท์การ์ดแบบพับ 3 ทบ พับประกอบติดเทป ตั้งวางได้