นามบัตร แบบพับครึ่่ง 

  • พิมพ์สีดิจิตอล 2 หน้า
  • กระดาษ ขนาด 250 แกรม
  • ขนาดกางออก  18 x  5.5 ซม.
  • ขนาดพับครึ่ง  9 x 5.5 ซม.

นามบัตรพรีเมี่ยม นามบัตรแบบพับครึ่่ง พิมพ์สีดิจิตอล 2 หน้า

นามบัตรขนาดมาตรฐาน (พับครึ่ง) 9 x 5.5 ซม.

Digital Print Name Card on Matte Paper 250 gsm. Flat Size approx. 18*5.5 cm. Folded Size 9*5.5 cm. Print Color on Both Size.

นามบัตรพิมพ์ดิจิตอล กระดาษขนาด 250 แกรม ขนาดกางออก 18 x 5.5 ซม.