การ์ดอัดกลิ่นน้ำหอม LUX 2 แบบ

  • งาน Mock up การ์ด LUX อัดกลิ่นน้ำหอม
  • พิมพ์พร้อมปะกบการ์ด
  • ไดคัทตามแบบ

การ์ดน้ำหอมรูปดอกกุหลาบ พิมพ์พร้อมปะกบการ์ด ไดคัทตามแบบ

การ์ดน้ำหอม โดย บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด

การ์ดรูปดอกกุหลาบสีแดงสด อัดน้ำหอมกลิ่นกุหลาบ

งาน Mock up การ์ดอัดกลิ่นน้ำหอม LUX ดีไซน์ 2 แบบ