โปสการ์ด Little Smile

ตัวการ์ด

 • ขนาดงานสำเร็จ 5.5 x 8 นิ้ว
 • กระดาษอาร์ตการ์ด 2 หน้า 310 แกรม
 • พิมพ์
  • ด้านหน้าตีพื้นสีชมพู PANTONE 2365C
  • ด้านหลังพิมพ์ตัวหนังสือ น้ำเงินอมเขียว  PANTONE 547C
 • ตัดตามขนาด

สติกเกอร์วงกลม  LITTLE SMILE

 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9.71 ซม.
 • สติกเกอร์ PVC ขาวด้าน
  • ซิลค์สกรีน 2 สี ( ชมพู  PANTONE2365C+ น้ำเงินอมเขียว  PANTONE 547C)
 • ไดคัทวงกลม
 • ซิลค์กาว ปะบนการ์ด

โปสการ์ด Little Smile โดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

การ์ดด้านหน้าตีพื้นสีชมพู PANTONE 2365C ติดสติกเกอร์วงกลม Little Smile

การ์ดด้านหลังพิมพ์ตัวหนังสือสีน้ำเงินอมเขียว (PANTONE 547C)

สติกเกอร์วงกลม  LITTLE SMILE ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9.71 ซม.

โปสการ์ดขนาดสำเร็จ 5.5 x 8 นิ้ว กระดาษอาร์ตการ์ด 2 หน้า ขนาด 310 แกรม ตัดตามขนาด

สติกเกอร์ PVC ซิลค์สกรีนสีชมพู และสีน้ำเงินอมเขียว  ไดคัทวงกลม ซิลค์กาว ปะบนการ์ด