นามบัตร SWAN Lake เขาใหญ่ ของบริษัท Elysian Development เป็นนามบัตรแบบพับ

ขนาดกางออก 18 x 5.4 ซม.

ขนาดสำเร็จ 9 x 5.4 ซม.

กระดาษ Tomohawk TOM-145-1

ดิจิตอลปริ้นท์ 4 สี 2 หน้า

ปั๊มฟอล์ยสีเงินด้าน 1 จุด

ปั๊มเส้นพับกลาง

นามบัตร SWAN Lake เขาใหญ่ ของบริษัท Elysian Development เป็นนามบัตรแบบพับ

ขนาดสำเร็จ 9 x 5.4 ซม.

กระดาษ Tomohawk TOM-145-1 ดิจิตอลปริ้นท์ 4 สี 2 หน้า

ปั๊มฟอล์ยสีเงินด้าน 1 จุด