โบรชัวร์ FTCC ขนาด A5

  • ขนาดสำเร็จ A5
  • กระดาษอา์ตการ์ด ขนาด 260 แกรม
  • พิมส์สีดิจิตอล 2 ด้าน
  • ตัดตามขนาด 
  • พิมพ์โลโก้สีทอง

โบรชัวร์ กระดาษอา์ตการ์ด ขนาด A5 ขนาด 260 แกรม

โบรชัวร์ พิมส์สีดิจิตอล 2 ด้าน พิมพ์โลโก้ SILMO สีทอง

โบรชัวร์ SILMO PARIS ขนาด A5 ตัดตามขนาด 

โบรชัวร์โดย หอการค้าฝรั่งเศส-ไทย พิมพ์สีดิจิตอล 2 หน้า