การ์ดเชิญพร้อมซอง Huawei OpenLab Bangkok
การ์ด

  • ขนาด 10.5 x 22.5 ซม. แนวนอน
  • กระดาษอาร์ตการ์ดหนา ขนาด 230 แกรม
  • พิมพ์สีดิจิตอล 2 ด้าน
  • เคลือบลามิเนตด้าน
  • ตัดตามขนาด

ซอง

  • ขนาดสำหรับใส่การ์ดได้พอดี
  • กระดาษปอนด์ ขนาด 120 แกรม
  • พิมพ์สีดิจิตอล
  • เคลือบลามิเนตด้าน
  • ไดคัท ขึ้นรูปซอง

การ์ดพิมพ์สีดิจิตอล 2 ด้าน เคลือบลามิเนตด้าน ตัดตามขนาด

ซองใส่การ์ด กระดาษปอนด์ เคลือบลามิเนตด้าน ไดคัท ขึ้นรูปซอง

การ์ดเชิญพร้อมซอง Huawei OpenLab Bangkok ขนาด 10.5 x 22.5 ซม. แนวนอน

ซองใส่การ์ด กระดาษปอนด์ ขนาด 120 แกรม พิมพ์สีดิจิตอล

การ์ดเชิญหัวเหว่ย การ์ดแนวนอน พิมพ์สีดิจิตอล 2 ด้าน