สมุดโน้ต โดย Regent Management School

  • สมุดโน้ต ปกพลาสติก 
  • หน้าปกพิมพ์สีดิจิตอล
  • โลโก้พิมพ์สีดิจิตอล 
  • หน้าแทรกพิมพ์สีด้านเดียว จำนวน 2 แผ่น
  • เนื้อในกระดาษ Green Read จำนวน 50 แผ่น
  • เข้าเล่มกระดูกงูสีเงินด้าน 

สมุดโน้ตขนาด A5 โดย Regent Management School ติดปกพลาสติก หน้าปกพิมพ์สีดิจิตอล

สมุดโน้ตหน้าแทรกพิมพ์สีด้านเดียว จำนวน 2 แผ่น เข้าเล่มกระดูกงูสีเงินด้าน 

สมุดโน้ต เนื้อในกระดาษ Green Read จำนวน 50 แผ่น

สมุดโน้ตติดหน้าปกพลาสติก PP ขนาด A5 หน้าปกสมุดใช้กระดาษอาร์ตการ์ด ขนาด 350 แกรม