นามบัตร Royde Autohaus ดำเนินธุรกิจนำเข้ารถยนต์จากต่างประเทศ

นามบัตรที่มีสองด้าน สองสีที่ตัดกันด้วยสีขาวและสีเทาดำ
ด้านหลังนามบัตรยังสามารถสัมผัสได้ถึงรอยปั๊มนูนของโลโก้ Royce

สนใจ รายละเอียด ติดต่อ www.roydeauto.com

  • ขนาดสำเร็จ  4.5 X 8 ซม.
  • กระดาษ อาร์ตการ์ด 230 แกรม
  • พิมพ์1 สี 2 หน้า (สีพิเศษ)
  • ปั๊มนูน+ฟลอย์โลโก้ ตามแบบ

นามบัตร Royde Autohaus ดำเนินธุรกิจนำเข้ารถยนต์จากต่างประเทศ

ขนาดสำเร็จ 4.5 X 8 ซม. ใช้กระดาษ อาร์ตการ์ด 230 แกรม

พิมพ์1 สี 2 หน้า (สีพิเศษ) ปั๊มนูน+ฟลอย์โลโก้ ตามแบบ