แฟ้มกระดาษ 

  • ขนาดสำเร็จ 22 x 30.3 ซม.
  • ขนาดกางออก 44 x 30.3 ซม.
  • กระดาษ 360 แกรม (ตัว Folder )
  • พิมพ์ 4 สี 2 หน้า
  • เคลือบลามิเนตด้าน 2 หน้า
  • ปั๊มไดคัท ปะประกอบขึ้นรูป
  • กระเป๋า Folder พิมพ์สีพื้น เคลือบลามิเนตด้าน ปั๊มไดคัท 

แฟ้มกระดาษมไดคัท ปะประกอบขึ้นรูป เจาะข่องกระเป๋าที่ปกด้านใน

แฟ้มกระดาษ เคลือบลามิเนตด้าน 2 หน้า

แฟ้มด้านในปั๊มไดคัท  พิมพ์สีพื้น เคลือบลามิเนตด้าน

แฟ้มกระดาษ ขนาด 360 แกรม ปั๊ ขนาดกางออก 44 x 30.3 ซม.

แฟ้มกระดาษ MERCK พิมพ์ 4 สี ขนาด 22 x 30.3 ซม.