ถุงกระดาษสีขาว โดยบริษัท Grand Centre Point โดย บริษัท แอล แอนด์ เอช โฮเทล แมเนจเมนท์ จำกัด

    ถุงกระดาษช็อปปิ้งใบใหญ่

  • ขนาดถุงกว้าง 38.5 x  30 x 13.5 ซม (แนวนอน)
  • ขนาดกางออก 106 x 43.75 ซม. 
  • กระดาษอาร์ต ขนาด 230 แกรม
  • พิมพ์โลโก้ 1 สี (สีทอง)
  • เคลือบ PVC มันเงา
  • ปั๊มไดคัท
  • ขึ้นรูปถุง
  • ใช้กระดาษรองก้น + ปากถุง
  • หูร้อยเชือกถักเปีย PP เบอร์ 8 สีขาว

ถุงกระดาษสีขาว โดยบริษัท Grand Centre Point โดย บริษัท แอล แอนด์ เอช โฮเทล แมเนจเมนท์ จำกัด

ถุงกระดาษอาร์ต ขนาด 230 แกรม หูร้อยเชือกถักเปีย PP เบอร์ 8 สีขาว

ถุงกระดาษสีขาว พิมพ์โลโก้ 1 สี (สีทอง) เคลือบ PVC มันเงา

ถุงกระดาษช็อปปิ้งใบใหญ่ ขนาด 38.5 x  30 x 13.5 ซม (แนวนอน) ขนาดกางออก 106 x 43.75 ซม. 

ถุงกระดาษ ปั๊มไดคัทขึ้นรูปถุง ใช้กระดาษรองก้นและปากถุง

ถุงกระดาษร้อยหูเชือกถักเปียสีขาว เบอร์ 8 / 2 เส้น : ถุง