ปลอกสวมกล่อง

  • ขนาดสำเร็จ 12.3 x 7.5 x 11 ซม.
  • ขนาดกางออก 41.1 x 11.2 ซม.
  • กระดาษ Foil Board สีเงินด้าน ขนาด 250 แกรม
  • ไม่มีพิมพ์
  • เคลือบลามิเนตด้าน 1 หน้า
  • โลโก้ปั๊มฟอยล์ใส
  • ปั๊มไดคัทตามแบบ
  • ซิลค์กาว ปะข้าง

ปลอกสวมกล่อง ขนาดสำเร็จ 12.3 x 7.5 x 11 ซม. ปั๊มไดคัทตามแบบซิลค์กาว ปะข้าง

ปลอกสวมกล่อง ขนาดกางออก 41.1 x 11.2 ซม. ไม่มีพิมพ์ เคลือบลามิเนตด้าน 1 หน้า โลโก้ปั๊มฟอยล์ใส

ปลอกกระดาษ กระดาษ Foil Board สีเงินด้าน ขนาด 250 แกรม