นามบัตร Can U Kick It เป็นนามบัตรของสถาบันการศึกษาด้านฟุตบอล ให้กับเด็กอายุ4-16 ปี

สนใจ รายละเอียด ติดต่อ www.canukickit.net

  • ขนาด 9*5.5 ซม.
  • กระดาษอาร์ตการ์ด 260 แกรม
  • พิมพ์ดิจิตอล
  • เคลือบ PVC ด้าน นามบัตร ( หน้า-หลัง )

นามบัตร Can U Kick It เป็นนามบัตรของสถาบันการศึกษาด้านฟุตบอล ให้กับเด็กอายุ4-16 ปี ขนาด 9*5.5 ซม. ใช้กระดาษอาร์ตการ์ด 260 แกรม

พิมพ์ดิจิตอล และเคลือบ PVC ด้าน นามบัตรทั้งหน้า-หลัง