ไดเร็คเมล์ โดย DM Kbank

 • ขนาดสำเร็จ 21 x 16 ซม.  
 • ด้านหน้า กระดาษ Odela ขนาด 120 แกรม พิมพ์พื้นสีดำ + พิมพ์โลโก้ Kbank  + โลโก้ Mandarin
 • ข้อความปั๊มฟอยล์สีทอง
 • ด้านหลังกระดาษ Odela ขนาด 120 แกรม พิมพ์ 4+1 สี ( Pantone 874 U )
 • ปะ ประกบกระดาษสีขาวมความหนา2 มม.
 • ปะ ประกอบ

ซอง

 • ขนาดซองสำเร็จ 21.60 x 16.60 ซม.
 • ขนาดกางออก 24.60 x 34.90 ซม.
 • กระดาษสีขาว Toccata ขนาด 160 แกรม
 • พิมพ์ 4 สี + โลโก้ โลโก้ Mandarin ปั๊มฟอล์ยสีทอง
 • ปั๊มไดคัท
 • ปะประกอบขึ้นรูป

ซองขนาด 21.60 x 16.60 ซม. กระดาษสีขาว Toccata 160 แกรม

ซองสีขาว พิมพ์ 4 สี ปั๊มฟอล์ยสีทอง ปั๊มไดคัท ปะประกอบขึ้นรูป ขนาดกางออก 24.60 x 34.90 ซม.

ด้านหลังกระดาษ Odela ขนาด 120 แกรม พิมพ์ 4 สี

ไดเร็คเมล์ โดย DM Kbank ขนาดสำเร็จ 21 x 16 ซม. ข้อความปั๊มฟอยล์สีทอง

ด้านหลัง ปะ ประกบกระดาษสีขาว ความหนา 2 มม.

ด้านหน้ากระดาษ Odela ขนาด 120 แกรม พิมพ์พื้นสีดำ พิมพ์โลโก้ Mandarin