แผ่นพับ Tabloid Piston Head

  • ขนาด 10.4 x 14.65 นิ้ว 

หน้าปก

  • กระดาษกล่องแป้งหลังเทา ขนาด 350 แกรม
  • พิมพ์ 4 สี 1 หน้า  
  • ปั๊มไดคัท  เจาะด้านหลัง

เนื้อใน

  • พิมพ์  2 สี (ดำ + สีส้ม Pantone 165U )
  • กระดาษชุดที่ 1 : 16 หน้า กระดาษบรู๊ฟ 50 แกรม
  • กระดาษชุดที่ 2: 16 หน้า กระดาษบรู๊ฟโรเนียว 60 แกรม

แผ่นพับงานพิมพ์ 4 สี สีส้มเรืองแสง ไดคัทหน้ากากสวมเล่นได้

แผ่นพับแบบพับกลาง ไม่มีเย็บ หน้าปกใช้กระดาษกล่องแป้งหลังเทา

แผ่นพับ หน้าปกพิมพ์ 4 สี ปั๊มไดคัท เจาะด้านหลัง

แผ่นพับ ขนาด 10.4 x 14.65 นิ้ว หน้าปกกระดาษกล่องแป้งหลังเทา ขนาด 350 แกรม

แผ่นพับดีไซน์เท่ เจาะไดคัทรูปภาพแกะออกเป็นหน้ากากได้

แผ่นพับเนื้อในพิมพ์ 2 สี (ดำ/ส้ม) กระดาษชุดที่ 1 กระดาษปรูฟ ขนาด 50 แกรม

แผ่นพับกระดาษชุดที่ 2 กระดาษปรูฟโรเนียว ขนาด 60 แกรม