ซองใส่การ์ดแต่งงาน

  • ซองขี้นรูปตามขนาด
  • ขนาด 5 x 7 นิ้ว
  • ขนาดกางออกประมาณ  20.6 x 29.2 ซม.
  • กระดาษ Nettuno # 723 สีกรมท่า ขนาด 140 แกรม Paperland
  • ปั๊มไดคัท 
  • ปะ ประกอบขึ้นรูป

ซองใส่การ์ดแต่งงาน ปั๊มไดคัท ปะ ประกอบขึ้นรูป

ซองใส่การ์ด ขนาด 5 x 7 นิ้ว ขนาดกางออกประมาณ  20.6 x 29.2 ซม.

ซองสีกรมท่าสำหรับใส่การ์ดแต่งงาน ผลิตขี้นรูปตามขนาด

ซองฝาขนาน กระดาษ Nettuno #723 ขนาด 140 แกรม Paperland