ใบปลิว

  • ขนาด 12.5 X 21  ซม.
  • พิมพ์ 4 สี 2 หน้า
  • กระดาษ Neo Top Kote Matt 256 แกรม
  • เคลือบ PVC ด้าน 2 หน้า
  • ตัดปลิว

ใบปลิวขนาด 12.5 X 21  ซม. พิมพ์ 4 สี 2 หน้า

ใบปลิว กระดาษ Neo Top Kote Matt ขนาด 256 แกรม

ใบปลิวพรีเมี่ยม เคลือบ PVC ด้านทั้ง 2 หน้า ตัดปลิว