แค็ตตาล็อก SMART CALENDARD  

  • ขนาด 6.25 x 8.928 นิ้ว
  • กระดาษอาร์ตการ์ด ขนาด 128-130 แกรม
  • เย็บมุงหลังคา

 

แค็ตตาล็อก SMART CALENDART  ขนาด 6.25 x 8.928 นิ้ว

แค็ตตาล็อก กระดาษอาร์ตการ์ด ขนาด 128-130 แกรม พิมพ์สีดิจิตอล

แค็ตตาล็อก แบบเย็บมุงหลังคา พิมพ์ดิจิตอลออฟเซ็ท

แค็ตตาล็อก จำนวน 12 หน้า (รวมปกและหน้าเปล่าแทรกในเล่ม)