แค็ตตาล็อก Participant Guidbook

 • เย็บมุงหลังคา
 • ขนาดรูปเล่ม 10.16 x 6.35 ซม.(4 x 2.5 นิ้ว)
 • ปกขนาดกางออก 10.16 x 12.70 ซม.
  • กระดาษอาร์ตการ์ด ขนาด 210 แกรม
  • พิมพ์ 4 สี 2 หน้า ไม่มีเคลือบ
 • เนื้อใน ขนาดกลางออก 10.16 x 12.70 ซม.
  • กระดาษอาร์ตมัน ขนาด 100 แกรม
  • พิมพ์ 4 สี จำนวน 16 หน้า
 • เก็บเล่ม เย็บมุงหลังคา 1 จุด กลางเล่ม
 • งานพิมพ์ 20 หน้ารวมปก

แค็ตตาล็อกขนาดกางออก 10.16 x 12.70 ซม. เนื้อในพิมพ์ด้วยกระดาษอาร์ตมัน ขนาด 100 แกรม

แค็ตตาล็อกแบบเย็บมุงหลังคา พิมพ์ 4 สี จำนวน 16 หน้า

แค็ตตาล็อก หน้าปกพิมพ์ด้วยกระดาษอาร์ตการ์ด ขนาด 210 แกรม

แค็ตตาล็อกกระดาษอาร์ตมัน ขนาด 100 แกรม เก็บเล่มเย็บมุงหลังคา 1 จุด

แค็ตตาล็อก Participant Guidebook ขนาดรูปเล่ม 10.16 x 6.35 ซม.(4 x 2.5 นิ้ว)