การ์ดงานเปิดตัว Amarin group interview Option # 2

  • ขนาด 10.50 x 22.80 ซม.
  • กระดาษอาร์ตการ์ด 2 หน้า ขนาด 310 แกรม
  • งานพิมพ์ 4 สี 2 หน้า
  • เคลือบ pvc ด้าน 2 หน้า
  • เคลือบ Spot uv เงา 1 หน้า
  • ตัดปลิว

การ์ดเชิญพิพม์ 2 หน้า เคลือบ pvc ด้าน 2 หน้า เคลือบ Spot uv เงา 1 หน้า

การ์ดเชิญกระดาษอาร์ตการ์ด ขนาด 310 แกรม พิมพ์ 4 สี 2 หน้า

การ์ดเชิญงานเปิดตัว Amarin group interview Option # 2

การ์ดเชิญขนาด 10.50 x 22.80 ซม. กระดาษอาร์ตการ์ด 2 หน้า