นามบัตร BABYLON เป็นนามบัตรโรงแรม สถานที่ตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมแนว Masochist 

สำหรับค่ำคืน ที่ท่านจะจดจำไปตลอดชีวิต

โรงแรม BABYLON Bangkok Sauna & Spa เปิดบริการให้แก่ผู้ชายทั้งโลก

สนใจ ติดต่อ www.babylonbangkok.com

  • ขนาด 8.8 X 5 ซม.
  • Conqueror Laid Brilliant white 220 แกรม
  • พิมพ์ 4 สี  2 หน้า

นามบัตร BABYLON เป็นนามบัตรโรงแรม สถานที่ตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมแนว Masochist

นามบัตรขนาด 8.8 X 5 ซม. ใช้กระดาษ Conqueror Laid Brilliant white 220 แกรม

พิมพ์ 4 สี 2 หน้า