แฟ้ม  Virgo

Folder

 • ขนาดสำเร็จ 22 x 30.3 ซม.
 • ขนาดกางออก 44 x 30.3 ซม.
 • ตัว Folder  ใช้กระดาษ ขนาด 360 แกรม
 • พิมพ์ 4 สี 2 หน้า
 • เคลือบลามิเนตด้าน 2 หน้า
 • ปั๊มไดคัท
 • กระเป๋า Folder พิมพ์สีพื้น
 • เคลือบลามิเนตด้าน
 • ปั๊มไดคัท 
 • ปะประกอบขึ้นรูป
 • ใบแทรกใส่ไว้ด้านใน Folder

ใบแทรกด้านใน

 • ขนาด A4 จำนวน 3 ใบ
 • พิมพ์ 4 สี 2 หน้า

แฟ้มปั๊มไดคัท ปะประกอบขึ้นรูป ใบแทรกด้านใน ขนาด A4

แฟ้ม  Virgo Tower ขนาดสำเร็จ 22 x 30.3 ซม.ขนาดกางออก 44 x 30.3 ซม.

แห้มกระดาษ ปั๊มไดคัท เจาะกระเป๋า Folder พิมพ์สีพื้น

แฟ้มกระดาษ ขนาด 360 แกรม พิมพ์ 4 สี 2 หน้า เคลือบลามิเนตด้าน 2 หน้า