นามบัตร AHMS  เป็นนามบัตรโรงแรมในเครือ  อัคริณ ฮอสพิทาลิตี้ แมเน็จเม้นท์ เซอร์วิซส์ (AHMS)

ได้พิสูจน์แล้วถึงการสร้างชื่อในระดับสากล รวมถึงการเติบโตของธุรกิจโรงแรม

ที่ได้รับการตอบรับจากตลาดนักท่องเที่ยวทั่วโลกเป็น อย่างดี

สนใจ ติดต่อ www.ahmshotels.com

  • ขนาด 8.5 X 5.5 ซม.
  • กระดาษ Wove Brilliant Congueror white 300 แกรม
  • พิมพ์ 2 สี 1 หน้า ( Pantone 7503 , Pantone 7500)
  • พิมพ์ 4 สี 1 หน้า

นามบัตร AHMS เป็นนามบัตรโรงแรมในเครือ อัคริณ ฮอสพิทาลิตี้ แมเน็จเม้นท์ เซอร์วิซส์ (AHMS) ขนาดนามบัตร 8.5 X 5.5 ซม.

ใช้กระดาษ Wove Brilliant Conqueror white 300 แกรม พิมพ์ด้านหน้า 2 สี 1 หน้า ( Pantone 7503 , Pantone 7500)

ด้านหลัง พิมพ์ 4 สี 1 หน้า