โปสการ์ด VISA Postcard โดย บริษัท บีบีดีโอ จำกัด

  • ขนาดสำเร็จ 4 x 6 นิ้ว
  • พิมพ์หน้า / หลัง 4 สี 
  • เคลือบลามิเนตด้าน (รูปที่ด้านหน้า )
  • กระดาษอาร์ตการ์ด 1 หน้า ขนาด 260 แกรม
  • ตัดตามขนาด

VISA Postcard ขนาดสำเร็จ 4 x 6 นิ้ว กระดาษอาร์ตการ์ด 1 หน้า

โปสการ์ด กระดาษอาร์ตการ์ด ขนาด 260 แกรม ตัดตามขนาด

โปสการ์ดพิมพ์ 4 สี กระดาษอาร์ตการ์ดหน้าเดียว ขนาด 260 แกรม

โปสการ์ด VISA Postcard โดย บริษัท บีบีดีโอ จำกัด

โปสการ์ด พิมพ์หน้า / หลัง 4 สี รูปด้านหน้าเคลือบลามิเนตด้าน