หนังสือปกแข็งห่อ  Huawei Photobook  โดย Mr.Yang Shu

  • ปกห่อกระดาษจั่วปัง
  • ขนาดเล่ม 8 x 10 นิ้ว 
  • เนื้อในพิมพ์  76 หน้า
  • กล่องห่อจั่วปัง

หนังสือปกแข็งห่อ Huawei Photobook โดย Mr.Yang Shu

กล่องกระดาษแข็งจั่วปัง กระดาษห่อพื้นลายในตัว

Photobook เย็บเล่มอย่างปราณีต เรียบร้อย แข็งแรง สวยงาม

Photobook ปกห่อกระดาษจั่วปัง ขนาดเล่ม 8 x 10 นิ้ว 

กล่องกระดาษแข็งสีแดงสำหรับบรรจุโฟโต้บุ๊มขนาด 8 x 10 นิ้ว

Photobook สีแดง ขนาด 8 x 10 นิ้ว พิมพ์โลโฏ้ HUAWEI สีดำบนหน้าปก

หนังสือปกแข็งห่อ Huawei Photobook  โดย Mr.Yang Shu

Photobook เนื้อในพิมพ์สี่สี จำนวน 76 หน้า