การ์ดเชิญ Kenneth Cole

  • ขนาดสำเร็จ 5 x 7 นิ้ว
  • กระดาษ Burano ขนาด 400 แกรม
  • ข้อความปั๊มฟอยล์สีเงินด้าน

ซองกระดาษ Burano สีดำ ขนาด 400 แกรม พิมพ์สีขาวที่ฝาซอง

การ์ดพร้อมซอง กระดาษ Burano สีดำ พิมพ์สีขาว

การ์ดเชิญ กระดาษ Burano สีดำขนาด 400 แกรม

การ์ดเชิญพร้อมซอง Kenneth Cole ขนาดสำเร็จ 5 x 7 นิ้ว