โบรชัวร์ BNI 

  • ขนาด 21x 29.7 ซม.
  • กระดาษอาร์ตมัน ขนาด 160 แกรม
  • พิมพ์ 4 สี 2 หน้า
  • พับ 2 พับ 3 ตอน

โบรชัวร์ BNI กระดาษอาร์ตมัน ขนาด 160 แกรม พิมพ์ 4 สี 2 หน้า

โบรชัวร์ด้านหลังพิมพ์พื้นสีแดงเเข้ม พิมพ์ข้อความสีขาว

โบรชัวร์ BNI  ขนาด 21 x 29.7 ซม. พับ 2 พับ 3 ตอน