กล่องใส่แหวน จำนวน 7 วง
 กล่องกระดาษแข็งห่อ กล่องแบบฝาบน - ฝาล่าง

  • กล่องขนาดสำเร็จ 18.5 x 18.5 ซม.
  • กระดาษจั่วปังเบอร์ 16  
  • ขนาดใบห่อ 59.5 x 59.5 ซม.

กล่องบน

  • กระดาษห่อ Burano super black ขนาด 90 แกรม
  • ปั๊มฟอยล์โลโก้สีทอง  1 ตำแหน่ง
  • ปั๊มไดคัท ขึ้นรูปกล่อง

กล่องล่าง

  • กระดาษห่อ Burano super black 90 แกรม
  • ปั๊มไดคัท ขึ้นรูปกล่อง

ซัพพอร์ต

  • ฟองน้ำสีดำ หนา 8 ซม.
  • ไดคัทช่องใส่แหวน  7 ช่อง

กล่องฝาล่างปั๊มไดคัทขึ้นรูปกล่อง กระดาษห่อ Burano super black 90 แกรม

กล่องใส่แหวน 7 วง กล่องกระดาษแข็งห่อแบบฝาบน - ฝาล่าง ขนาดกล่อง 18.5 x 18.5 ซม.

กล่องสีดำ ปั๊มฟอยล์สีทองโลโก้ ARMYLAND และเส้นขอบฝากล่อง

กล่องฝาล่างด้านใน มีซัพพอร์ตฟองน้ำสีดำหนา 8 ซม. ไดคัทช่องใส่แหวน  7 ช่อง

กล่องกระดาษพรีเมี่ยมสุดหรู ปั๊มฟอยล์โลโก้สีทองที่ฝากล่อง

กล่องกระดาษจั่วปังเบอร์ 16 กระดาษห่อ Burano super black ขนาด 90 แกรม